Dahliasingel 69 | 1511 EW Oostzaan
info@NovaVentum.nl | KVK 78038871

Beheren – Controle

Continuïteit in IT

Beheren - NovaVentum - PDCA - CyberSercurity

Met onze verschillende monitoring en audit tools zorgen we dat u continu in controle bent over uw internetomgeving. Beveiliging bestaat niet uit één oplossingen het bestaat uit een opeenstapeling van diverse verschillende oplossingen. Elke kwetsbaarheid heeft zijn eigen oplossingen.


NovaVentum Kwetsbaarheden Monitor, Vulnerability Scanning

Kwetsbaarheden Monitor

Ons kwetsbaarheden controle systeem bestaat uit actieve scanners die voor voortdurend scannen op zwakke plekken binnen uw netwerk. Deze scans zijn zeer effectief om inzicht te krijgen in de status van uw beveiliging. Hierbij detecteren wij o.a. kwetsbaarheden zoals verouderde software, verkeerd geconfigureerde systemen en zwakke wachtwoorden. Middels een overzichtelijke rapportage bent u instaat om daar waar nodig zelf actie te ondernemen of deze extern uit te besteden.


WebApp security monitor, NovaVentum, Vulnerability Scanning

Webapplicatie Monitor

De webapplicatie monitor van NovaVentum neemt de gehele webapplicatie / webportal beveiliging onder de loep, zaken als authenticatie, injectiemogelijkheden en inrichtingsfouten worden haarfijn in kaart gebracht. Maandelijks ontstaan er tientallen nieuwe kwetsbaarheden die een risico vormen voor de continuïteit van uw organisatie. Onze monitordienst brengt uw hiervan tijdig op de hoogte en zo wordt elke vorm van bedreiging op tijd onschadelijk gemaakt.


Microsoft Azure Gebruikers Monitor met NovaVentum.nl

Azure Gebruikers Monitor

Met ons eigen SIEM systeem bewaken wij uw Microsoft Azure P1/P2 omgeving. Wij checken de inlog en misbruik pogingen in ons geautomatiseerd systeem. Wij melden aan uw IT afdeling de bevindingen en adviseren met passende oplossingen.


Microsoft Office 365 Monitor van NovaVentum

365 Monitor

Met ons eigen SIEM systeem bewaken wij uw Microsoft Office 365 omgeving. Wij checken waarschuwingen en foute inlog pogingen in ons geautomatiseerd systeem. Wij melden direct aan beheerder / gebruikers . Elke organisatie kan vandaag nog starten met de NovaVentum 365 Monitor!


AVGdesk.nl Privacy Audit, PIA, DPIA, GDPR van NovaVentum

AVG Privacy Audit

Wilt u als organisatie nagaan of u voldoet aan de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens of wilt u een externe audit laten uitvoeren? Dan kunt u een compliance check laten uitvoeren.

Wij komen een dag(deel) bij u langs en nemen alle onderdelen van de AVG met u door. Wij maken hiervan een rapportage met gevonden issues en geven ons advies over de vervolgstappen.

Onderdelen AVG Compliance Check:

  • Controle inrichting Privacy Management Systeem
  • Bedrijfsprocessen en registers
  • Stakeholders
  • Bedrijfsrisico’s
  • IT-gegevensbeschermingsbeleid
  • Online Privacyverklaring
  • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  • Bewaartermijnen en procedures

Doe de AVGdesk Compliance Check!


NovaVentum IT audit voor elke organisatie, klein MKB of grote Zorginstelling, ISO 27001 en NEN7510 support

IT Security Audit

De IT Security audit toont aan in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Anders dan bij fysieke security zijn digitale gevaren een stuk minder tastbaar. Digitale inbraken of pogingen tot zijn aan de orde van de dag, óók binnen uw organisatie. NovaVentum helpt u uw digitale weerbaarheid op orde te krijgen door een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting geeft u inzicht in de volwassenheid van de huidige maatregelen binnen uw organisatie. Aspecten als beleid, infrastructuur, gegevensbescherming en fysieke toegang worden in de aanbeveling uitgewerkt en geprioriteerd..


NovaVentum Hackers voeren Pentesten uit om kwetsbaarheden in uw IT omgeving op te sporen en te rapporteren.

Pentesting

De vraag naar pentesten stijgt met de dag. Met pentesten bedoelen we penetreren van soft en/of hardware met als doel het vinden van zwakke plekken. De pentesters van NovaVentum analyseren en rapporteren de gevonden kwetsbaarheden en presenteren deze aan uw directie of organisatie. Pentesten gebeurd veelal op locatie door een Ethisch Hacker. Een pentester probeert op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen toegang te krijgen tot de geteste IT-omgeving. Bedenk vooraf goed welk type pentest u wilt laten uitvoeren, wat de scope is, welke motivatie u heeft om de test uit te laten voeren en of er voldoende maatregelen getroffen zijn om eventuele nadelige effecten van de pentest te voorkomen.


Meer weten? Vul onderstaand formulier in of bel met: 088-5055900

Secured By miniOrange